G.-A.D-001

 

 

G.-A.D-003

 

 

G.-A.D-004

 

 

G.-A.D-007

 

 

G.-A.D-010

Ολοκληρωμένη ΓΡΑΜΜΗ ΦΕΤΑΣ με Γραμμή Στράγγισης και Αυτόματη Διακίνηση στοιβών καλουπιών τυροκομίας

Η ολοκληρωμένη Γραμμή φέτας περιλαμβάνει τη Mεταφορική ταινία πλήρωσης και στράγγισης καλουπιών τυροκομίας και τη Βηματική Ταινία Αυτόματης Διακίνησης στοιβών καλουπιών, με τα κατάλληλα μηχανήματα επεξεργασίας. Στη γραμμή γίνονται αυτόματα η στοίβαξη των καλουπιών φέτας, οι αναστροφές και η αποστοίβαξη τους.