Πύργος Ψύξεως

Πύργος ψύξεως προϊόντων τροφίμων

Ο πύργος ψύξεως, που κατασκευάζεται σε συνεργασία με την εταιρία ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε., χρησιμοποιείται για την ψύξη ή την παραμονή των προϊόντων τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες. Έχει το πλεονέκτημα του περιορισμένου χώρου που καταλαμβάνει.