Μηχανή Παραφίνης

Μηχανή παραφίνης για σκληρά τυριά

Στη μηχανή παραφίνης γίνεται η επίστρωση των σκληριών τυριών με παραφίνη ώστε να προστατεύονται.