ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ

 

 

DSC09160.01

Σύστημα οριζόντιας και κάθετης κοπής τυροκομικών προϊόντων, αυτόματο και χειροκίνητο

Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται για την κοπή του τυροπήγματος στους τυρολέβητες. Περιλαμβάνει οδηγούς μεταφοράς του συστήματος στους τυρολέβητες.