resize Γ.Φ.-1

 

G.-A.D-008

 

G.-A.D-021

 

G.-A.D-001

 

Γραμμή στράγγισης φέτας - Μεταφορική ταινία πλήρωσης και στράγγισης καλουπιών τυροκομίας

Η Mεταφορική ταινία πλήρωσης και στράγγισης καλουπιών τυροκομίας είναι ταινία συνεχούς κίνησης. Η ταινία πλήρωσης καλουπιών βρίσκεται κάτω από τους τυρολέβητες και μεταφέρει τα καλούπια πλήρωσης πήγματος τυροκομικών προϊόντων τα οποία τροφοδοτούνται με πήγμα από τους τυρολέβητες. Στη συνέχεια τα καλούπια στραγγίζουν μέσω της μεταφορικής ταινίας στράγγισης καλουπιών.