Βίντεο εξοπλισμού

Προσθέσαμε ένα περιγραφικό βίντεο του εξοπλισμού που κατασκευάζουμε και της λειτουργίας του. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε κάνοντας click στο πρώτο εικονίδιο που φαίνεται στην κατηγορία Videos ή στο εικονίδιο του Youtube στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.